Флекс и Флок печат

Флекс и Флок печата е може би най-масовия при малките тиражи, когато става дума за ниска цена и изпълнение на задания от няколко думи, до не-много сложни графични елементи. Готовите цветове са ограничени като палитра, но можем да изпълним и пълноцветно изображение с фотографско качество, което в последствие се изрязва по общ контур до получаването на пълноцветна емблема (щампа).

Пране при температури 30 – 40 градуса!

Тениската винаги се обръща с печата навътре!

Форма за запитване

От името на:

  1. Изпълнителят е длъжен:
    1. Ако в поръчката е включено изработването на мостра, да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение и подпис мостра по настоящия договор преди отпечатване.
    2. Ако в поръчката не е включено изработването на мостра, да спазва стриктно подаденият от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ МАКЕТ.
    3. Да информира своевременно Възложителя в случай на забава, породена от обективни или субективни причини.
  2. Възложителят има право да се информира за допълнителните разходи възникнали в процеса на изработка, както и да ги отказва, в случай, че вече не са извършени.
  3. Изпълнителят не може да отговаря за влошаване качеството на готовата продукция, получено в резултат на подадени некачествени изходни материали или отказ от извършване на векторизация, експонация, сложна обработка на изображения, както и не носи отговорност за цветови несъответствия при липса на цветопроба.
  4. При готов предпечат на клиента Изпълнителят не може да отговаря за несъответствия и липси в готовата продукция резултат от неспазване изискванията описани в т.2.

Всички задължителни полета са отбелязани с *
Всички цени са с включено ДДС